Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Муніципалітет
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська»

Додаток до
рішення міської ради
від 04.03.2020 № 44-LXХX-7

ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Слов’янська»
(у новій редакції) 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає підстави для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» та встановлює порядок присвоєння звання, вручення відзнаки і порядок його позбавлення. 

1.2. Звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» (далі – Звання) є найвищою нагородою Слов’янської міської ради. Звання присвоюється жителям міста Слов’янська, інших регіонів України, громадянам інших країн за особливі заслуги перед територіальною громадою міста та особистий вагомий внесок у соціальний, економічний і культурний розвиток міста Слов’янська, досягнення в галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, охорони громадського порядку, будівництва та житлово-комунального господарства, підприємництва, за активну громадську та благодійницьку, волонтерську та журналістську діяльність, мужність і відвагу проявлені під час виконання службового та громадського обов’язку на благо міста, інші заслуги перед містом що сприяли підвищенню авторитету міста на регіональному, державному та міжнародному рівнях. 

1.3. Рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Слов’янська ” приймається виключно Слов’янською міською радою. 

Звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” присвоюється щороку, напередодні Дня міста, одній, як виняток – двом особам. 

Звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” присвоюється лише один раз і є довічним. 

Звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” може бути присвоєне посмертно.

2. Порядок висування кандидатур претендентів на присвоєння звання 
„Почесний громадянин міста Слов’янська”
 

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” мають:

 • міський голова;
 • виконавчий комітет Слов’янської міської ради;
 • постійні комісії Слов’янської міської ради;
 • депутатські фракції Слов’янської міської ради;
 • трудові колективи підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності;
 • громадські організації міста Слов’янська, профспілки, творчі спілки, релігійні конфесії міста, Слов’янські міські організації політичних партій. 

2.2. Самовисування на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» не розглядаються. 

Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» подаються до міської ради протягом жовтня попереднього року – травня поточного року на ім’я міського голови. 

2.3. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» суб’єктом ініціативи надаються до міської ради такі документи:

 • лист-клопотання від суб’єктів, наведених у п.2.1 цього Положення, з проханням розглянути подання на претендента на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська»;
 • Подання, встановленого зразку (додаток № 1 до положення), що містить відомості про кандидата з обґрунтуванням вагомого особистого внеску кандидата у розвиток міста або відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у п.п.1.2 цього Положення, додаються також копії документів, що посвідчують нагородження державними, відомчими або іншими відзнаками.
 • можуть також додаватися відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, громадських, партійних організацій, трудових колективів, зібрань громадян, які підтримують висування певної кандидатури (кількість відгуків не обмежується).

2.4. Клопотання без надання заповненого Подання не розглядається та повертається суб’єкту подання. 

2.5. Пакет документів наведених у п.2.3 цього Положення надсилається на ім’я міського голови починаючи з 01 жовтня попереднього року до 31 травня поточного року. Подання, що надійшли після вказаного терміну, у поточному році не розглядаються і з відповідним письмовим роз’ясненням повертаються суб’єкту подання. 

2.6. Робота з визначення відповідності наданих клопотань умовам цього Положення та підготовки їх до розгляду здійснюється Комісією з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», до складу якої залучаються посадові особи і депутати Слов’янської міської ради, представники громадських об’єднань, наукової і творчої інтелігенції та особи, що мають вагомий авторитет у мешканців м. Слов’янську. 

2.7. Персональний склад Комісії з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», затверджується рішенням Слов’янської міської ради. 

2.8. До повноважень комісії належить: 

 • контроль за надходженням обґрунтованих подань та клопотань на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська»;
 • попередній розгляд подань на претендентів на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська»;
 • контроль за своєчасним і якісним виготовленням відзнак, дипломів, посвідчень та стрічок, наявністю їх необхідної кількості на час вручення;

2.9. Робота з узагальнення наданих матеріалів по претендентам, визначення відповідності їх вимогам і умовам цього Положення та підготовку документів до розгляду Комісією з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» і профільною постійною Комісією міської ради, складання проєктів рішень міської ради з питань присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», здійснюється відділом кадрової роботи. 

2.10. Засідання Комісії з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», проводиться у липні поточного року. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини членів комісії. Рішення Комісії з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії від загального складу. При наявності декілька кандидатур, рішення приймається більшістю голосів від загального складу Комісії, окремо, щодо кожної кандидатури. Якщо кількість голосів рівна, то вирішальним є голос голови Комісії. 

Секретар Комісії оформляє протокол засідання з наведеними результатами голосування, який підписують голова та секретар Комісії. 

Протокол засідання комісії з рекомендаціями направляються міському голові для розгляду та прийняття рішення щодо внесення питань про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” або про позбавлення такого звання на сесію ради та надає доручення щодо підготовки відповідних проектів рішень міської ради. Проекти рішень з зазначених питань розробляються та розглядаються відповідно до вимог Регламенту Слов’янської міської ради. 

2.11. Рішення Комісії з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» мають рекомендаційний характер. 

2.12. Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Слов’янської міської ради.

3. Порядок нагородження осіб, яким присвоєно звання 
«Почесний громадянин міста Слов’янська».
 

3.1. Церемонія вручення відзнак «Почесного громадянина міста Слов’янська» відбувається щорічно, в умовах урочистості й широкої гласності під час святкування Дня міста Слов’янська. Рішення сесії міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська» набуває чинності з моменту його оголошення на урочистій церемонії. 

3.2. Посвідчення Почесного громадянина міста Слов’янська, Диплом Почесного громадянина міста Слов’янськ» та нагрудну стрічку вручає міський голова або, за його дорученням, секретар міської ради чи один з заступників міського голови. 

3.3 Другий екземпляр Диплому «Почесного громадянина міста Слов’янська» передається у Слов’янський краєзнавчий музей для організації фотоекспозиції «Ними пишається місто». 

3.4. У разі неможливості нагородженого бути присутнім на урочистій церемонії особисто, Диплом, посвідчення і нагрудна стрічка вручаються його представникові або близьким родичам. 

3.5. Рішення міської ради про присвоєння Звання доводиться до відома громадян через засоби масової інформації та оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

4. Порядок позбавлення звання 
«Почесний громадянин міста Слов’янська».
 

4.1 Рішення про позбавлення звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” приймається Слов’янською міською радою у разі виникнення відповідних підстав, або у разі надходження звернення громадських організацій , або інших суб’єктів наведених у п.2.1 цього Положення.

4.2. Почесний громадянин міста Слов’янська може бути позбавлений цього високого звання, у наступних випадках:

 • громадянин за власним бажанням відмовився від звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», про що надав письмову заяву на ім’я міського голови;
 • якщо своєю поведінкою, вчинками або діями громадянин дискредитує себе перед територіальною громадою міста Слов’янська або державою;
 • здійснення громадянином, якому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», кримінального злочину, за який особу було засуджено і вирок щодо якої вступив у законну силу;
 • здійснення особою, яку було удостоєно звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», дій або бездіяльності, що сприяли роз’єднанню нації, розколу територіальної цілісності держави, порушенню суверенітету і незалежності України та підтримки військової агресії іноземних держав проти України і ведення у своїх виступах антиукраїнської пропаганди.

4.3. Позбавлення звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” здійснюється у тому ж порядку що й присвоєння.

4.4. Особа, позбавлена звання “Почесний громадянин міста Слов’янська”, втрачає права та соціальні пільги, передбачені цим Положенням.

4.5. Рішення міської ради про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Слов’янська », доводиться до відома громадян через засоби масової інформації та оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

5. Права і пільги Почесного громадянина міста Слов'янська 

5.1. Почесний громадянин міста Слов'янська має право на території Слов'янської міської ради на:

 • безкоштовний проїзд в міському громадському транспорті (окрім таксі);
 • безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів;
 • позачергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
 • 100% знижку плати за житлову площу в межах норм, передбачених чинним законодавством;
 • 100% знижку плати за користування комунальними послугами: газом, електроенергією і іншими послугами в межах норм, передбачених чинним законодавством;
 • 100% знижку вартості палива, в т.ч. рідкого, в межах норм встановлених для продажу населенню, для осіб, що мешкають у будинках, що не мають центрального опалювання;
 • 100% знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном від затверджених тарифів.

5.2. Дія пільг поширюється на вдів Почесних громадян міста Слов'янська. 

5.3. Почесний громадянин міста Слов’янська має право на отримання щорічної матеріальної допомоги в розмірі 3-х встановлених законом прожиткових мінімумів.

5.4. У Ювілейні дати Почесного громадянина міста Слов’янська (60 років + кожні 10 років) за рішенням Виконавчого комітету міської ради виділяються кошти ювілярові у розмірі 5-ти встановлених законом прожиткових мінімумів. 

5.5. У разі смерті Почесного громадянина міста Слов'янська виконавчий комітет міської ради забезпечує фінансування його поховання і установку пам'ятника вартістю до 5 прожиткових мінімумів, встановлених законом України на дату смерті. 

5.6. Забезпечення пільг Почесного громадянина міста Слов'янська проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 

5.7. Почесні громадяни міста Слов’янська запрошуються та мають право взяти участь на усіх урочистих заходах, які організовує Слов’янська міська рада; мають безперешкодний доступ з правом дорадчого голосу на засіданнях сесій, комісій, груп, виконавчого комітету Слов’янської міської ради. 

5.8. Для прояви поваги та вшанування пам’яті Почесних громадян міста Слов’янська детальна інформація про них з фотографіями та досягненнями розміщується на сайті міської ради, у приміщенні Слов’янської міської ради на спеціальному стенді, в краєзнавчому музеї міста Слов’янська готується відповідна експозиція, в інших місцях за рішенням виконавчого комітету Слов’янської міської ради.

6. Опис атрибутів „Почесного громадянина міста Слов’янська” 

6.1. Опис посвідчення „Почесний громадянин міста Слов’янська”: 

Посвідчення Почесного громадянина міста Слов’янська представляє собою двосторінкову книжку. Розмір складеного бланку посвідчення 70 мм × 100 мм. Посвідчення виготовляється із матеріалу вінілкожа синього кольору. На лицевій стороні посвідчення глибоким тисненням зображено герб міста, а ніжче розміщено напис «Посвідчення Почесного громадянина міста Слов’янська». Кліше – золотистого кольору. 

У середині посвідчення на лівій сторінці надруковано назву Слов’янської міської ради, розміщується фотографія і вписується прізвище, ім’я та по батькові Почесного громадянина, вказується дата та номер рішення Слов’янської міської ради про присвоєння звання, ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, а також дата видачі та номер посвідчення. На правій сторінці друкується витяг з Положення з переліком пільг, що надаються. 

6.2. Опис нагрудного знаку „Почесний громадянин міста Слов’янська”: 

Нагрудний знак виготовляється із сплавів міді з гальванічним покриттям. 

Основу знаку становить восьмикутна зірка зі срібним покриттям, оздоблена орнаментом, що має на кінцях прямокутні кристали синього кольору та позолочена восьмикутна зірка, яка накладається на попередню. 

У центрі зірки розташований покритий позолотою круглий медальйон з написом по колу «Почесний громадянин», у верхній частині якого - рельєфний картуш з зображенням герба міста Слов’янськ. Медальйон обрамлено срібним лавровим вінком. 

Нашійна стрічка кріпиться до основи ажурною застібкою у формі ромба з тризубом посередині. 

Діаметр нагрудного знаку - 75 мм. 

Ширина нашійної - 28 мм. 

6.3. Опис нагрудної стрічки: 

Стрічка виготовлюється з шовкової атласної тканини зеленого кольору розміром 150 × 2000 мм, на якій літерами золотистого відтінку написано „Почесний громадянин міста Слов’янська”. 

6.4. Опис диплому «Почесного громадянина міста Слов’янськ»: 

Диплом «Почесного громадянина міста Слов’янська» має тверду обкладинку синього кольору. На лицевій стороні диплому у його верхній частині глибоким тисненням зображено герб міста Слов’янська, по центру літерами золотистого кольору розміщено надпис ДИПЛОМ “Почесного громадянина міста Слов’янська”. 

В середині диплому на 2-х сторінках розташовується фонове зображення адміністративної будівлі Слов’янської міської ради, у верхній частині лівої сторони надруковано золотим кольором назву Слов’янської міської ради. 

У дипломі є вкладка, формату А-3, в якій друкується прізвище, ім’я та по батькові Почесного громадянина міста Слов’янська, наводяться відомості за що особа удостоєна почесного звання та вказується номер та дата прийняття рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська». 

Внизу ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, та дата вручення диплома. 

7. Заключні положення 

7.1. Виготовлення посвідчень, нагрудних відзнак, дипломів та нагрудних стрічок забезпечує відділ кадрової роботи за рахунок місцевого бюджету. 

7.2. У разі втрати посвідчення за зверненням Почесного громадянина до міської ради відділом кадрової роботи міської ради видається дублікат. У разі втрати (псування) нагрудної стрічки, нагрудної відзнаки, диплому їх дублікати не видаються. 

7.3. У разі смерті особи, відзначеної почесним Званням, його посвідчення, нагрудна відзнака, стрічка і Диплом залишаються у спадкоємців без права носіння, а в разі їх відсутності або за їх бажанням приймаються на збереження до Слов’янського краєзнавчого музею. 

7.4. Дане Положення набирає чинності з дня його затвердження міською радою і поширюється на всіх Почесних громадян міста Слов’янська, в тому числі на тих, кому Звання присвоєно до прийняття даного Положення.

(додаток)


52800Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


пошук
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua