Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Муніципалітет
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Розпорядження начальника ВА

Оприлюднено 28.12.2022

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
НАЧАЛЬНИКА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


від 21.12.2022 Слов’янськ № 316

Про бюджет Слов’янської міської територіальної громади на 2023 рік
0554100000
(код бюджету)

Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», що набирає чинності 01.01.2023 року, керуючись пунктом 22 Розділу VI. Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України, ст.15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово–цивільної адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік»: 

1. Затвердити на 2023 рік: 

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 693 787 872 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 691 158 912 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 2 628 960 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження; 

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 693 787 872 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 670 938 712 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 22 849 160 гривень, в тому числі бюджет розвитку 20 220 200 гривень згідно з додатком 3 до цього розпорядження; 

надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 12 550 200 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 12 550 200 гривень (виділення коштів на виконання гарантійних зобов`язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді) згідно з додатком 3, 4 до цього розпорядження; 

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 20 220 200 гривень (додаток 2) до цього розпорядження; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 20 220 200 гривень (додаток 2) до цього розпорядження; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади міського бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,07 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 36 000 000 гривень (відповідно до абзацу четвертого частини першої пункту 22 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України). Використання коштів резервного фонду бюджету здійснюється відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» (зі змінами). 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатками 3, 4 до цього розпорядження. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього розпорядження. 

4. Затвердити на 2023 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього розпорядження. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на 2023 рік на реалізацію місцевих програм та заходів, які фінансуватимуться по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої розпорядженням від 16.11.2022 року № 245, згідно з додатком 7 до цього розпорядження. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2023 рік до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею ст.64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у частині доходів, фінансування та кредитування є надходження, визначені ст.691, ст.71 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що: 

1) фінансування видатків бюджету міської територіальної громади здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії; 

2) розпорядники коштів бюджету міської територіальної громади мають право брати зобов'язання на здійснення витрат тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених їм на 2023 рік, враховуючи необхідність виконання зобов'язань минулих років, взятих на облік органами Державного казначейства України;

10. Фінансовому управлінню Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації: 

1) надати право на: 

отримування позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України; 

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України; 

2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету міської територіальної громади у випадку внесення Міністерства фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами; 

3) довести головним розпорядникам коштів міського бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін; 

4) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади: 

1) забезпечити упорядкування видатків, здійснюваних за рахунок бюджетних коштів, з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність до бюджетних призначень, передбачених на їх утримання в 2023 році; 

2) забезпечити згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості за надані послуги, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних показниках відповідно до встановлених бюджетних призначень; 

3) забезпечити контроль за відповідністю видатків бюджету міської територіальної громади, передбачених в бюджеті на 2023 рік по кожній галузі, показникам програми економічного і соціального розвитку міста, та контроль за їх виконанням;
4) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України; 

5) забезпечити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

6) здійснювати видатки за незахищеними статтями бюджету в межах наявних ресурсів без збільшення обсягу кредиторської заборгованості; 

7) брати зобов'язання по спеціальному фонду бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду; 

8) зобов’язання, взяті розпорядником бюджетних коштів, без відповідних бюджетних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням; 

9) вживати дієві заходи для ліквідації простроченої кредиторської заборгованості та не допускати зростання дебіторської заборгованості.

12. Передбачити кошти на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом, автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

13. Передбачити кошти на підтримку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (вторинної медичної допомоги) (понад коштів НСЗУ) та на реалізацію інших міських програм у галузі охорони здоров’я.

14. Додатки 1-7 до цього розпорядження є його невід'ємною частиною.

15. Встановити, що це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2023 року та діє до 31 грудня 2023 року.

16. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 Начальник Слов’янської міської
військової адміністрації  


Додатки


193Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


пошук
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua