Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Служби міської ради
Прес-служба

Начальник

Звегіна Інна Сергіївна

Основні функції

 • здійснює інформування населення про діяльність Слов’янського міського голови і Слов’янської міської ради через офіційний портал міської ради і засоби масової інформації;
 • забезпечує взаємодію Слов’янського міського голови і Слов’янської міської ради з засобами масової інформації;
 • організує і проводить прес-конференції, брифінги, інші інформаційні заходи міського голови, відповідальних працівників міської ради для журналістів ЗМІ;
 • організує практичну допомогу ЗМІ: підготовка щотижневих планів роботи виконавчого комітету для ЗМІ, оперативне повідомлення про події, що стосуються життєдіяльності міста; забезпечення умов для зручної роботи журналістів на заходах, що проводить міськрада та її виконавчі органи; консультативна допомога журналістам, що висвітлюють роботу міського голови і міської ради;
 • готує прес-релізи та статті щодо роботи міського голови і міської ради;
 • готує, узгоджує у встановленому порядку і розміщує на офіційному порталі міської ради і в ЗМІ заяви, привітання, звернення від імені міського голови щодо конкретних подій в громадсько-політичному житті міста і пам’ятних дат.

Служба у справах дітей

Начальник

Соколова Олена Сергіївна

Основні завдання

 • розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України;
 • ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів, робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»);
 • надання органам виконавчої влади, виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей. 

Служба

 • розробляє та готує проекти актів місцевого значення, в тому числі нормативно-правових: рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та інших документів в межах задач та функцій, визначених Положенням служби у справах дітей;
 • організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушення серед дітей на відповідній території;
 • забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень;
 • надає посадовим особам органів місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них;
 • подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання, захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • отує звіт про стан виховання, утримання та розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
  проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 • організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;
 • готує пропозиції міській раді щодо утворення, реорганізації та ліквідації спеціальних установ для дітей;
 • готує висновки про можливість утворення прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;
 • аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми;
 • веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування;
 • організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами міської ради, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, ювенальною превенцією поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;
 • виявляє разом з іншими виконавчими органами міської ради, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та за участю громадськості, дітей, які залишилися без піклування батьків;
 • веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі;
 • веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
 • проводить роботу в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»);
 • здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;
 • готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;
 • забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
 • проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
 • здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Послуги

 • надання дозволів на вчинення правочинів, які стосуються майнових прав дітей;
 • вирішення питання про визначення або зміну прізвища дитині за відсутності взаємної згоди батьків;
 • збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
 • вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини;
 • влаштування до державних закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • встановлення та припинення опіки та піклування;
 • вирішення питань щодо усиновлення дитини;
 • надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;
 • надання статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування;
 • надання до суду висновків щодо захисту прав та законних інтересів дітей;
 • реєстрація народження покинутої та знайденої дитини;
 • надання дітям повної цивільної дієздатності;
 • надання дозволу на реєстрацію місця проживання;
 • надання дозволу дитині на надання амбулаторної психіатричної допомоги;
 • надання дозволу на психолого-медико-педагогічну консультацію дитини;
 • надання дозволу на влаштування дітей до комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації в м.Слов’янську Донецької області».

Телефон

(06262) 2-21-25, 2-41-15


13463Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
АктуальноРозсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика