Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Оголошення управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради [26 березня 2021  09:09]

Оголошення
управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради
про проведення електронного аукціону на продовження договору оренди № 12/15 від 18.08.2015р. нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, а саме нежитлового вбудованого приміщення за адресою: Донецька область, м.Слов’янськ, вул.Короленка, буд.8, приміщення 2, загальною площею 36,7 кв.м. 

Майно передається в оренду на підставі:
1. Закону України “Про оренду державного та комунального майна” №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту - Закон)
2. Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна” №483 від 03.06.2020 р. (далі по тексту - Постанова та Порядок) 

Інформація про чинний договір оренди, строк якого закінчується
Найменування орендаря
Релігійна організація «Парафія Св. Ап. Андрія Первозванного Української Автокефальної Православної Церкви міста Слов’янська Донецької області»
Найменування і адреса орендодавця/ балансоутримувача
Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради
Адреса місцезнаходження:
Україна, 84122, Донецька область, м.Слов’янськ, площа Соборна, 3, часи роботи: часи роботи: з 8:00 до 17:00 (крім вихідних: суботи, неділі), у п’ятницю з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:00 до 12:48
Код ЄДРПОУ: 03364636
Контактна особа Миронова Юлія
Телефон: (06262) 2-73-91
Дата укладення договору,
18.08.2015р.
Строк оренди
2 роки 11 місяців
Дата закінчення договору оренди
17.06.2021р.
Інформація про те, що чинний орендар має переважне право на продовження такого договору оренди, яке реалізується шляхом участі чинного орендаря в аукціоні на продовження договору оренди
Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в ході аукціону та зробив цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати, згідно з умовами визначеними пунктом 149 Порядку
Інформація, що повинна бути зазначена в оголошенні про передачу майна в оренду відповідно до пункту 55 цього Порядку, крім інформації про тип Переліку, якщо об’єкт не було включено до жодного з Переліків:
Інформація про об’єкт оренди
Назва об’єкта
Нежитлове вбудоване приміщення
Залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта/ ринкова вартість (за відсутності балансової вартості)
Залишкова балансова вартість 32827,75 грн.
Первісна балансова вартість 80757,76 грн.
Ринкова вартість 178501,00 грн.
(станом на 28.02.2021 року)
Тип об’єкта
Нерухоме майно
Пропонований строк оренди
5 років
Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
-
Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, коли отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача
В наявності: від 15.03.2021р. №03-09/153.
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні)
В наявності
Місцезнаходження об’єкта
Донецька область, місто Слов’янськ, вул.Короленка, буд.8, приміщення 2
Загальна площа об’єкта
36,7 кв.м
Корисна площа об’єкта
36,7 кв.м
Характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів)
Об'єкт розташований на першому поверсі будівлі гуртожитку
Технічний стан об’єкта
інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями
Задовільний.
Поверховий план об’єкта або план поверху
В наявності
Інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренди
Не є пам’яткою культурної спадщини.
Інформація про стан реєстрації права власності держави (територіальної громади) на об’єкт оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років
Не потребує реєстрації
Інформація про цільове призначення об’єкта оренди
Чинному орендареві - під розміщення недільної школи для дітей; або новому орендареві - для будь-якого цільового призначення згідно чинного законодавства.
Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг - якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг
Відсутня
Проект договору оренди
В наявності
Умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності)
Стартова орендна плата:
для першого аукціону -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
для аукціону зі зниженням стартової ціни -
 
 
 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання пропозицій -
 
809,97 грн. без ПДВ.
Пунктом 146 Порядку зазначено, що стартова орендна плата визначається в Порядку, передбаченому пункт 52 цього Порядку, але не може бути нижчою за останню місячну орендну плату, встановлену договором, що продовжується. Орендна плата за останній місяць оренди – лютий 2021 року складає 809 грн. 97 коп. без урахування ПДВ
 
 
 
 
404,99 грн. без ПДВ.
(згідно ч.11 ст.13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна);
 
404,99 грн. без урахування ПДВ
(згідно ч.13 ст.13 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна).
Пропонований строк оренди / графік використання об’єкта
5 років
Наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умови оренди
-
Наявність згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна під час встановлення додаткової умови оренди щодо виконання конкретних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку
-
Інформація про цільове призначення об’єкта оренди
Чинному орендареві - під розміщення недільної школи для дітей; або новому орендареві - для будь-якого цільового призначення згідно чинного законодавства.
Інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам статті 4 Закону та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону Закону та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону
Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
 
Потенційний орендар для участі в аукціоні надає підтверджуючі документи, що передбачені ч.3 ст.13 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
Чи передбачається можливість передачі об’єкта в суборенду
Не передбачається
Копія охоронного договору, - якщо об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - також копія згоди (дозволу) на здійснення ремонту, реставрації, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати
-
Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу такі особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта
Миронова Юлія,
Телефон: (06262) 2-73-91.
Час і місце проведення огляду об’єкту: у робочі дні за місцезнаходженням об’єкту за попередньою домовленістю сторін.
Заяви на огляд приймаються на електронну пошту організатора аукціону.
Інформація про аукціон
Спосіб та дата проведення аукціону
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.04.2021 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо. 

Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо.
Інформація про умови, на яких проводиться аукціон
Розмір мінімального кроку аукціону підвищення стартової орендної плати під час аукціону
Мінімальний крок підвищення стартової орендної плати під час аукціону: 8,1 грн.
(пунктом 70 Порядку передбачено, що розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди, а саме: 809,97 х 1%=8,1грн.).
Розмір гарантійного внеску
404,99 грн. – для чинного орендаря;
3000,00 грн. – для інших учасників
Пунктом 147 Порядку передбачено, що розмір гарантійного внеску встановлюється відповідно до пункту 58 цього Порядку, крім чинного орендаря, який сплачує гарантійний внесок у розмірі половини стартової орендної плати за один місяць: 809,97грн.:2=404,99грн.
Пунктом 58 Порядку передбачено, що розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на: - два місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від одного до п’яти років: 809,97грн.х2=1619,94грн., при цьому розмір гарантійного внеску становить не менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня поточного року: 6000,00грн.х0,5=3000,00грн.
Розмір реєстраційного внеску
600 грн.
Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» реєстраційний внесок – сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня поточного року (6000,00 грн. х0,1 = 600,00 грн.).
Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій
3
Додаткова інформація
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків)
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внесків доступні за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти
Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради
IBAN №UA658201720314211030203042439
ДКСУ м.Київ
код ЄДРПОУ 03364636
 
Технічні реквізити оголошення
Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір
Інша додаткова інформація, визначена орендодавцем
-
Інформація про вартість здійснених чинним орендарем невід’ємних поліпшень, що визначена відповідно до вимог Порядку, підтверджених висновком будівельної експертизи.
Висновок будівельної експертизи відсутній.
Відповідно до аудиторського висновку ТОВ Аудиторська фірма «ЗОВНІШІНФОРМАУДИТ А», код ЄДРПОУ 32167712, виданого 31.01.2018р. – 60696,25грн.
Дата завершення здійснення чинним орендарем невід’ємних поліпшень
31.07.2017р.
Копія рішення орендодавця, яким надано згоду на здійснення таких невід’ємних поліпшень
В наявності
Копія звіту про оцінку майна та рецензію на такий звіт
В наявності

 


295Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально
Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика