Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Документи
Рішення міської ради від 23.12.2015 № 25-IV-7
Оприлюднено 04.01.2016

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 23.12.2015 № 25-IV-7
м. Слов’янськ

Про міський бюджет на 2016 рік 


Відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2015 № 760 «Про обласний бюджет на 2016 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 16.12.2015 № 617 «Про клопотання перед міською радою про затвердження міського бюджету на 2016рік», міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 682558,1 тис.грн., у тому числі:
- освітня субвенція - 95981,3тис.грн.;
- медична субвенція – 90843,3тис.грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по програмам захисту населення – 296543,3тис.грн.;
- інші додаткові дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально – психологічної реабілітації дітей - 2081,2тис.грн.;
- інші субвенції з Красного Лиману на видатки по охороні здоров’я - 93,0тис.грн.;
- інші субвенції на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору – 87,0тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 666223,3тис.грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 16334,8тис.грн., у тому числі бюджету розвитку у сумі 857,6тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 675365,3 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 354874,3тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 20491,0тис.грн., у тому числі бюджету розвитку у сумі 5013,8тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 3 та за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3-1 до цього рішення. 

3. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12206,6тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 7 до цього рішення. 

4. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 12206,6тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 7 до цього рішення. 

5. Передбачити на 2016 рік згідно п.15 ст.17 Бюджетного кодексу України виділення коштів на виконання гарантійних зобов’язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді у сумі 7192,8тис.грн. згідно додатку 5 (додається). 

6. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500,0тис.грн. 

7. Врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів згідно додатку 4 (додається):
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 95981,3тис.грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 90843,3тис. грн. 

8. Встановити, що на 2016 рік видатки з міського бюджету м. Слов’янськ здійснюються відповідно до вимог ст.ст.71,77,89,91 Бюджетного кодексу України. 

9. Встановити, що в 2016 році: 

9.1. До доходів загального фонду міського бюджету зараховуються:
- 60 % податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території м. Слов’янська, м. Святогірська і м. Миколаївки;
- інші надходження, передбачені ст.64 Бюджетного кодексу України. 

9.2. До доходів спеціального фонду міського бюджету зараховуються податки і надходження згідно ст.69-1 Бюджетного кодексу України.
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішенням міської ради і відповідно до чинного законодавства. 

10. Затвердити на 2016рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку 6,6-1 (додається). 

11. Захищеними видатками міського бюджету визначаються видатки загального фонду передбачені ст.55 Бюджетного кодексу України.
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

12. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 500,0тис. грн.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002р. № 415 (із змінами і доповненнями) і Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженим рішенням міської ради від 27.11.2009р. № 23-ХL-5(зі змінами та доповненнями). 

13. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2016 рік у сумі 16000,0 тис. грн. 

14. Затвердити у складі міського бюджету по загальному фонду бюджету видатки на програму приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська та програму проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності на 2016рік (КФК 180410) у сумі 161,7тис.грн. 

15. Доручити виконавчому комітету міської ради підготувати та надати на розгляд міській раді розподіл коштів передбачених в бюджеті:
- на виконання програми соціально-економічного розвитку – 16000,0тис. грн.;
- перелік об’єктів і програм, фінансування яких буде проведено за рахунок залишку коштів бюджету розвитку. 

16. Встановити, що: 

16.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії. 

16.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення витрат тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених їм на 2016рік, враховуючи необхідність виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік органами Державного казначейства України. 

16.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи видатки на премії і інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ. 

17. Надати право міському голові, а у разі його відсутності – виконуючому обов’язки міського голови, а в разі відсутності виконуючого обов’язки міського голови-виконавчому комітету Слов’янської міської ради в міжсесійний період приймати розпорядження (рішення) з подальшим затвердженням міською радою: 

17.1. Про перерозподіл асигнувань між напрямками видатків по функціональним і економічним ознакам та головними розпорядниками бюджетних коштів. 

17.2. Про врахування у складі міського бюджету і визначення напрямку їх подальшого використання, розподілу та перерозподілу субвенцій і трансфертів з державного і обласного та інших міських бюджетів, що виділяються місту на підставі законодавчих і нормативних актів. 

18. Фінансовому управлінню Слов’янської міської ради (Ковальов): 

18.1. Надати право на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України; 

18.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

19. Головним розпорядникам коштів міського бюджету: 

19.1. Забезпечити упорядкування видатків, здійснюваних за рахунок бюджетних коштів, з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність до бюджетних призначень, передбачених на їх утримання в 2016році. 

19.2. Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення, природний газ, спожиті бюджетними установами і послуги зв’язку не допускаючи простроченої заборгованості за надані послуги. 

19.3. Затвердити обґрунтовані ліміти споживання теплової енергії, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2016 рік у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі у межах затверджених планових призначень (додаток 3) з урахуванням ч.3 ст.51, п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України. 

19.4. Брати зобов’язання по спеціальному фонду бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду. 

19.5. Зобов’язання, взяті розпорядником бюджетних коштів, без відповідних бюджетних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. 

19.6. Здійснювати видатки за незахищеними статтями бюджету в межах наявних ресурсів без збільшення обсягу кредиторської заборгованості. 

19.7. Вживати дієві заходи для ліквідації простроченої кредиторської заборгованості та не допускати зростання дебіторської заборгованості. 

19.8. Забезпечити збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету по власним надходженням підвідомчих установ за рахунок надання платних послуг за переліком, визначеним чинним законодавством України. 

20. Міському голові, відділам міської ради, державному підприємству «Донецька залізниця» до 1 квітня 2016 року закінчити в установленому порядку передачу (прийняття) мережі бюджетних закладів згідно вимогам Бюджетного кодексу України. 

21. У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом. 

22. Додатки до даного рішення є його невід’ємною частиною. 

23. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року і діє по 31 грудня 2016 року. 

24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкин).


Міський голова                                                                                                  В.М. Лях


555Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально
Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика