Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Відділи міської ради
Відділ діловодства та організаційного забезпечення

Начальник відділу

Бабенко Тетяна Ігорівна

Основні функції

 • організація і забезпечення діловодства та документообігу виконавчого комітету, ведення електронного документообігу, консультування працівників з питань діловодства;
 • забезпечення належного прийому, реєстрації, збереження, обліку, доставки до відділів та управлінь і розсилки вхідної, вихідної і внутрішньої кореспонденції;
 • аналіз пропозицій, заяв, скарг, що надійшли до виконкому, щомісячне надання результатів керівництву виконавчого комітету до відома;
 • винесення на розгляд виконкому пропозицій, заходів, доповідних записок, довідок та інших документів з питань, які належать до компетенції відділу;
 • контроль за правильністю оформлення документів, що подаються на підпис керівництву;
 • забезпечення контролю за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від виконавчих органів міської ради;
 • технічне забезпечення контролю за виконанням листів, а також резолюцій міського голови, його заступників;
 • забезпечення чіткої підготовки та проведення виборів.

Телефон

2-39-70, 2-53-17


Відділ кадрової роботи

Начальник відділу

Борисенко Руслан Олександрович

Основні функції

 • реалізація державної політики в сфері служби в органах місцевого самоврядування, в питаннях кадрової роботи;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи по кадровому менеджменту;
 • документальне оформлення прохождення служби в органах місцевого самоуврядування;
 • підготовка матеріалів до нагородження державними нагородами України, присвоєння почесних звань України та Почесний громадянин міста Слов’янська;

Телефон

2-53-22


Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу

Давидова Інна Іванівна

Основні функції  

 • використання сучасних засобів механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку; 
 • стягнення у встановлений термін дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни  повний облік надходжень грошових
 • коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;  
 • правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, пенсійний фонд, погашення у встановлений термін заборгованості банкам по позиках; 
 • розгляд документів і звернень, внесених до міської ради та її виконавчий комітет з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, підготовку довідкових матеріалів, при необхідності - підготовку проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 

Телефон

2-51-54

Відділ з питань внутрішньої політики

Начальник відділу

Кравченко Дмитро Валерійович

Основні функції:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави у сфері співпраці з громадськістю;
 • моніторинг, аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;
 • забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними організаціями, національними меншинами;
 • сприяння всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя.

Телефон

62-13-09

Відділ з організаційного забезпечення депутатської діяльності

Начальник відділу

Мала Леся Миколаївна

Основні функції:

 • формування інформаційної бази, щодо складу депутатського корпусу та помічників-консультантів депутатів;
 • здійснення правових та організаційно-методичних заходів з підготовки і проведення сесій ради;
 • здійснення правових та організаційно-методичних заходів з підготовки і проведення постійних та тимчасових комісій міської ради;
 • організація контролю за виконанням доручень виборців, депутатських запитів та звернень;
 • забезпечення в межах та порядку, визначеному законодавством, сумісно з виконавчими органами міської ради підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Телефон

2-41-32

Відділ по обліку та розподілу житлової площі

Начальник відділу

Стешенко Ганна Володимирівна

Основні функції 

 • квартирний облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов та надання їм житла;
 • квартирний облік на отримання соціального житла;
 • приватизація державного житлового фонду;
 • приватизація кімнат у гуртожитку;
 • підготовка матеріалів по виявленню безхазяйних речей (будинки, квартири) та нерухомого майна (будинки, квартири), яке за рішенням суду може бути визнано відумерлою спадщиною, облік та реалізація безхазяйного нерухомого майна (будинки, квартири) та відумерлої спадщини, яка за рішенням суду належить територіальній громаді в особі міської ради;
 • консультативна робота з питання Доступного житла молодим сім’ям, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам;
 • здійснення контролю за станом квартирного обліку та дотриманням житлового законодавства на підприємствах, в організаціях та установах, розташованих на території міської ради, незалежно від форми власності;
 • включення до числа службових житлових приміщень, затвердження рішення адміністрації підприємства, установи та організації про надання службового житла та виключення житлових приміщень з числа службових.

Телефон

2-56-86

Відділ інформаційного забезпечення

Начальник відділу

Самохвалов Вячеслав Миколайович

Основні функції

 • впровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінську діяльність виконавчих органів міської ради;
 • використання засобів захисту інформації в інформаційно-аналітичних системах виконавчих органів міської ради;
 • забезпечення технічного та програмного обслуговування комп'ютерної й офісної техніки виконавчих органів міської ради;
 • інформаційне оновлення веб-порталу міської ради та надання інформації для інших веб-сторінок органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Телефон

2-79-93

Відділ торгівлі і захисту прав споживачів

Начальник відділу

Яковенко Олег Георгійович

Основні функції 

 • Бере участь у розробці та організації виконання програми економічного і соціального розвитку міста у галузях “Торгівля і ресторанне господарство”, “Побутове обслуговування населення”, “Захист прав споживачів”, інших програм, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення.
 • Аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробці пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту,
 • Вносить пропозиції виконкому щодо встановлення за погодженням із суб'єктами господарювання зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності.
 • З метою захисту порушених прав розглядає письмові та усні звернення громадян і консультує їх з питань захисту прав споживачів.
 • Розглядає пропозиції суб’єктів господарювання, громадських організацій та громадян з питань, що належать до компетенції відділу, приймає по них рішення, проводить прийом громадян.
 • Здійснює заходи щодо забезпечення державного захисту прав споживачів по якості і безпеці продукції в межах наданих повноважень
 • Здійснює самостійно або разом з відповідними контролюючими органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, виробниками та виконавцями послуг законодавства з питань захисту прав споживачів відповідно до наданих повноважень.
 • Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань віднесених до компетенції відділу.
 • Бере участь у проведенні в місті виставково-ярмаркових заходів.

Телефон

2-63-04

Відділ раціонального використання земельних ресурсів

Начальник відділу 

Литвинова Олена Данилівна

Основні функції 

 • здійснює підготовку матеріалів і виносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень щодо:
  • надання дозволу на розроблення землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок;
  • затвердження землевпорядної документації;
  • передача у користування, надання у власність земельних ділянок у межах міста Слов’янська;
  • встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками;
  • продаж земельних ділянок територіальної громади міста Слов’янська;
  • викуп, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб;
 • здійснює підготовку проектів нормативно правових та інших актів міської ради та її виконавчого комітету з питань регулювання земельних відносин;
 • створює та здійснює облік бази договорів оренди та договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
 • здійснює контроль за своєчасними надходженнями плати за землю згідно договорам купівлі-продажу земельних ділянок;
 • здійснює підготовку проектів договорів оренди земельних ділянок згідно рішень міської ради;
 • у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі;
 • здійснює підготовку проектів договорів на оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, контролює своєчасність та повноту надходження коштів;
 • бере участь в організації та забезпеченні роботи конкурсної комісії з відбору на конкурсних засадах суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель;
 • вивчає стан додержання вимог земельного законодавства на території міста та готує пропозиції щодо його поліпшення.

Телефон

2-18-68; 66-40-44;

Архівний відділ

Начальник відділу

Тертышная Ирина Николаевна

Основні функції

 • Зберігання, облік документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення. Надання на їх підставі архівних копій, довідок, витягі
 • Зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, які були зареєстровані на території міста. Надання на їх підставі довідок соціально-правового характеру (стаж, заробітну плату).;
 • Управління архівною справою та діловодством на теріторії міської ради.

Телефон

2-55-94

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Начальник відділу

Нікулеско Сергій Борисович

Основні функції: 

 • розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;
 • організовує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації;
 • організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • організовує виконання міською радою законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони;
 • подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;
 • забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями міста;
 • підтримує постійні зв'язки з правоохоронними органами, військовими формуваннями, які розташовані на території міста, з іншими виконавчими органами міської ради;
 • у випадках, передбачених чинним законодавством, вивчає матеріали та бере участь у підготовці висновків і пропозицій щодо включення кандидатур до списків присяжних Слов’янського міськрайонного суду;
 • здійснює у межах компетенції взаємодію щодо обміну інформацією, планування та проведення спільних заходів з правоохоронними органами міста.

Телефон

2-77-83, 62-15-07

Відділ транспорту та зв’язку

Начальник відділу

Макієнко Римма Вікторівна

Основні функції 

 • організація та координація відповідно до норм чинного законодавства роботи міського пасажирського авто- та електротранспорту в межах компетенції міської ради.
 • організаційне забезпечення затвердження паспортів нових автобусних маршрутів ре-гулярних перевезень згідно норм чинного законодавства.
 • організаційне забезпечення погодження паспортів автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень.
 • організаційне забезпечення здійснення заходів з обстеження пасажиропотоків на мар-шрутах міського громадського транспорту.
 • забезпечення затвердження маршрутів та графіків руху міського пасажирського транс-порту незалежно від форм власності, узгодження цих питань відносно транзитного паса-жирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.
 • забезпечення підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування згідно до норм чинного законодавства.
 • організація контролю за виконанням перевізниками умов укладених договорів на пе-ревезення пасажирів, відповідно до норм діючого законодавства.
 • надання пропозицій міській раді, виконавчому комітету щодо:
  • фінансування витрат на розвиток послуг транспорту та зв’язку на території міської ра-ди в межах своєї компетенції;
  • підготовка пропозицій щодо встановлення, в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на перевезення пасажирів міським громадським авто- та електротранспор-том, у разі надходження від перевізників (авто-, електротранспорт) відповідної інформації щодо необхідності перегляду вартості проїзду.

Телефон

66-41-31

Відділ ведення державного реєстру виборців

Начальник відділу

Воропаєва Вікторія Георгіївна

Основні функції 

 • забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
 • веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;
 • забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";
 • визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
 • в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
 • надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
 • надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру
 • здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
 • забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
 • здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
 • виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
 • надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
 • проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
   

Телефон

2-03-61

Відділ екології та природних ресурсів

Начальник відділу

Соловей Лариса Володимирівна

Основні функції 

 • Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.
 • Здійснення контролю за додержанням земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, про природно-заповідний фонд, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншого законодавства.
 • Реалізація екологічних прав громадян шляхом забезпечення екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей.
 • Розробка місцевих екологічних програм та контроль їх виконання, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
 • Здійснення контролю за використанням природних лікувально-мінеральних ресурсів та надр, за додержанням режиму санітарних зон Слов’янського курорту.
 • Вирішення питань у сфері поводження з відходами, у сфері охорони зелених насаджень, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.
 • Нагляд за діяльністю регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт».
 • Регулювання відносин у сфері державної підтримки у галузі тваринництва.
 • Забезпечення інформування населення міста про стан навколишнього природного середовища, динаміки його змін та характеру впливу екологічних факторів на здоров’є людей.
 • Організація проведення моніторингу довкілля.
 • Сприяння організації екологічної освіти та екологічного виховання дітей, молоді, громадян.

Телефон

2-03-16

Відділ культури

Начальник відділу

Олійник Марина Миколаївна

Основні функції

 • здійснення гуманітарної політики в сфері культури;
 • збереження культурної спадщини;
 • захист української культури та мови;
 • підвищення ролі закладів культури у вихованні моральних та естетичних якостей підростаючого покоління;
 • організація дозвілля молоді;
 • вдосконалення форм культурного обслуговування населення;
 • розвиток народної творчості та художньої самодіяльності;
 • виявлення талановитої молоді, обдарованих дітей;
 • організація та проведення міських свят та фестивалів, конкурсів та інших дозвіллєвих заходів;
 • вивчення, збереження матеріальної та духовної культури, залучення громадян до досягнень національної історико-культурної спадщини;
 • координація діяльності закладів культури.

Телефон

2-56-32

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

Начальник відділу

Міщенко Олександр Миколайович

Основні функції 

 • Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні (олімпійські, неолімпійські, національні, спорт серед людей з інвалідністю - ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку);
 • Зміцнення і розвиток матеріально технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані та контроль за ефективністю їх використання;
 • Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів, конкурсів, турнірів, фестивалів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного, патріотичного, естетичного виховання дітей і молоді;
 • Підготовка та проведення навчально тренувальних зборів спортсменів;, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • Відрядження спортсменів, спортивних команд для участі в обласних, національних, міжнародних змаганнях, турнірах;
 • Надання адміністративних послуг: видача посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї» та «Дитини з багатодітної сім’ї»;
 • Забезпечення, у межах своїх повноважень, та координація виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми, попередження та протидії домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок;
 • Сприяння молодіжним, спортивним громадським організаціям, федераціям з видів спорту у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту.

Телефон

2-76-50

Відділ освіти

Начальник відділу

Рубльовський Ігор Миколайович

Основні функції 

 • Організація мережі та управління закладами загальної середньої освіти, закладами дошкільної та позашкільної освіти;
 • Організація нормативно – правового, навчально – методичного, фінансового та матеріально – технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти;
 • Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти та забезпечення їх соціального захисту;

Телефон

---

Відділ охорони здоров'я

Начальник відділу

Джим Oлена Юріївна

Основні функції 

 

 • реалізація державної політики в галузі охорони здоров'я;;
 • управління закладами охорони здоров'я;
 • організація їх фінансово-матеріального забезпечення;
 • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення міста медико-санітарною допомогою; 
 • забезпечення дотримання в закладах охорони здоров'я критеріїв і вимог законодавства, спрямованих на збереження санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в установах охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
 • здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворювань та епідемій, їх ліквідація;
 • здійснення організаційно-методичного керівництва закладами охорони здоров'я з питань лікувально-профілактичної діяльності, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста.

Телефон

62-12-39

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст

Солод Денис Анатольевич

Основні функції 

 • Організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”;
 • Інформування керівництва міської ради, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Телефон

2-61-23

E-mail

ovs@slavrada.gov.ua


Відділ з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб

Начальник відділу

Ткаченко Оксана Миколаївна

Основні завдання:

 • формування, ведення та адміністрування Реєстру територіальної громади міста Слов'янська відповідно до закону
 • реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб
 • надання послуг громадянам з питань реєстрації фізичних осіб
 • формування інформації для внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Єдиного державного демографічного реєстру України
 • формування подань відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” для поновлення бази даних Реєстру виборців України
 • взаємодія з органами державної влади, судовими органами, нотаріусами, територіальними підрозділами ДМС, СБУ, МВС, МОУ, митними органами, консульствами у випадках, передбачених Законами України
 • здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад України у сфері реєстрації

Телефон

2-13-75

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Начальник відділу

Теслицька Ольга Миколаївна

Основні функції

 • здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • надає інформацію фізичним та юридичним особам про зареєстровані права та їх обтяження;
 • забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Телефон

62-11-71

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Начальник відділу

Кубиткіна Світлана Михайлівна

Основні функції

 • надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт (повідомлення, дозволи), відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;
 • приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків); 
 • подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів; 
 • здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах міста Слов’янська; 
 • проводить перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації; 
 • здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; 
 • розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю; 
 • проводить, згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил; 
 • забороняє експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію; 
 • здійснює контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. 

Кабінети

56,64

Телефон

2-33-46

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Начальник відділу

Болотенко Олена Ігорівна

Основні функції

 • здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до діючого законодавства;
 • надання інформації юридичним особам та фізичним особам - підприємцям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до діючого законодавства;
 • участь у формуванні Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців тагромадських формувань;
 • взаємодія з суб’єктами інформаційного обміну (органами статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування) щодо надання та використання відомостей з ЄДР.

Телефон

62-12-52


Відділ по роботі зі зверненнями громодян 

Начальник відділу

Куля Марина Анатоліївна

Основні функції

 • Забезпечення безперешкодного здійснення громадянами України конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування пропозицій щодо поліпшення їх діяльності, виявлення недоліків в роботі та оскарження дій посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 • Організація особистих і виїзних прийомів секретарем міської ради, міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, згідно затверджених графіків і здійснення контролю за своєчасним виконанням доручень по зверненням громадян.
 • Забезпечення додержання графіку особистого прийому громадян керівництвом міської ради. Проведення попередньої співбесіди з громадянами, які прибули на особистий прийом, реєстрацію їх звернень. Підготовка матеріалів, необхідних для розгляду звернень на особистих прийомах керівників міської ради.
 • Надання методичної допомоги відділам і управлінням міської ради в організації роботи по розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
 • Здійснення контролю за своєчасним розглядом звернень громадян, направлених для вирішення відділам, управлінням,службам міської ради, іншим керівникам підприємств, установ і організацій.

Телефон

2-11-20


55883Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
АктуальноРозсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика