Офіційний вебсайт (портал) Слов’янської міської ВА, Слов’янської міської ради

Версія для друку

Статистична звітність: умови і терміни її надання

Відповідно до п.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавець, тобто власник підприємства, установи та організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані в повному обсязі подавати інформацію про наявність вільних робочих місць (вакансій) службі зайнятості за формою №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затверджену наказом Мінсоцполітики 13.05.2013 №316. Форма подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця або припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником. 

У разі запланованого масового вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання підприємствами, установами та організаціями надається форма звітності №4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці". Інформація надається не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників у службу зайнятості за місцем реєстрації як платника єдиного внеску. 

Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у статті 48 Закону України «Про зайнятість населення». Відповідно до п.6 ст.53 цього Закону в разі неподання або порушення строків подання даних, що відносяться до запланованого масового скорочення працівників, з роботодавця стягується штраф у 4-х кратному розмірі мінімальної заробітної плати встановленої на момент виявлення порушення. 

У відповідності зі ст.14 роботодавці - підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб самостійно розраховують квоту робочих місць для працевлаштування соціально незахищених категорій громадян і щорічно не пізніше 1 лютого після звітного року надають «Інформацію про зайнятість громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню». 

Відповідно до п. 4 частини четвертої ст. 36 Закону України «Про зайнятість населення» юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, щорічно не пізніше 15 січня після звітного року надають звіт за формою № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців». 

Перераховані форми звітності надаються у відділ взаємодії з роботодавцями міського центру зайнятості (каб.4), контактні телефони спеціалістів відділу: 3-55-92, 66-44-46.


© 2005 - 2021 Слов’янська міська ВА // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua