Офіційний вебсайт (портал) Слов’янської міської ВА, Слов’янської міської ради

Версія для друку

В защиту прав лиц старше 45 лет

Слов’янський міський центр зайнятості повідомляє, що Законом України «Про зайнятість населення» передбачено право громадян віком старше 45 років, страховий стаж яких не менше 15 років, та які мають професійно-технічну або вищу освіту, одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. 

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом (станом на 1 січня 2013 р. – 11470 гривень). 

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець здійснює оплату різниці вартості навчання. 

Договір на навчання укладається між навчальним закладом та особою. 

Для отримання ваучера особа подає до територіального органу Державної служби зайнятості:

    • заяву;
    • паспорт;
    • трудову книжку;
    • документ про освіту
    • реєстраційний номер облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття),

з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом. 

- у разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем. 

Про прийняте рішення щодо видачи ваучера територіальний орган Державної служби зайнятості інформує особу, що подала заяву, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 

Для отримання ваучера особа звертається протягом пўяти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до територіального органу, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період. 

Особа має право безоплатно отримати від територіального органу повну та достовірну інформацію про порядок та умови видачі ваучера. 

Перелік
професій, спеціальностей та напрямків підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Робітничі професії
Вища освіта (спеціаліст)
Вища освіта (молодший спеціаліст)
бджоляр
автомобілі та автомобільне господарство
ветеринарна медицина
водій навантажувача
агрономія
виробництво і переробка продукції рослинництва
водій тролейбуса
агрохімія і ґрунтознавство
виробництво і переробка продукції тваринництва
електрогазозварник
аквакультура
землевпорядкування
машиніст автогрейдера
захист рослин
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів
інженерія програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і комплексів
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
комп'ютерні системи та мережі
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
плодоовочівник
міське будівництво та господарство
організація і технологія ведення фермерського господарства
робітник фермерського господарства
програмне забезпечення систем
рибництво та аквакультура
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
промислове і цивільне будівництво
розроблення програмного забезпечення
будівельний столяр
розведення та селекція тварин
 
тракторист
технології виробництва і переробки продукції тваринництва
 
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
 
 

© 2005 - 2021 Слов’янська міська ВА // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua