Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Об’яви

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території багатоповерхової забудови по вул. Торська, 48,50,52 у м.Слов’янську [09 січня 2020  13:15]

Відповідно до п.4 ст.10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості, Слов’янська міська рада оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект детального плану території багатоповерхової забудови по вул. Торська, 48, 50, 52 у м.Слов’янську (рішення про розробку від 06.04.2018 № 36-XLIV-7).

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
детального плану території багатоповерхової забудови по вул. Торська,
48,50,52 у м. Слов’янську


1. Замовник:

Слов’янська міська рада, поштова адреса: 84122, Донецька область, м.Слов’янськ, пл. Соборна, 2.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: 

Вид ДДП — детальний план території. Містобудівна документація розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови території. 

Детальним планом території будуть визначені земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів, визначена поверховість житлових будинків, планувальна організація та комплексний благоустрій вул. Торська та прибудинкових територій житлових будинків №48, №50 та №52 по вул. Торська з урахуванням розміщення об’єктів громадського обслуговування на перших поверхах зазначених житлових будинків. Детальний план уточнює положення генерального плану м.Слов’янська, затвердженого рішенням міської ради від 26.01.2005р. №20-XXIV-4 (функціональне призначення території відповідно до генерального плану — території багатоповерхової житлової забудови).

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На зазначеній території не передбачається розміщення та діяльність об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 

Індивідуальні гаражі призначені для зберігання індивідуального автотранспорту та не є джерелом шкідливих факторів, які спричиняють вплив на здоров’я людини.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Гаражі як об’єкти будівництва (нерухоме майно) не мають наслідків для довкілля, в.т.ч. для здоров’я населення. Автотранспорт, який буде розміщуватись в даних гаражах, має незначний вплив на атмосферне повітря у вигляді викидів забруднюючих речовин: оксиди вуглецю, оксид азоту, вуглеводні та інші тільки при в’їзді та виїзді з даних об’єктів. Перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) у повітрі не очікується. 

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів, які згідно договорів будуть вивезені на полігон ТПВ.

б) Для територій з природоохоронним статусом. 

Розташування об’єктів, передбачених детальним планом території не призводить до наслідків для територій з природоохоронним статусом. Зазначені об’єкти не знаходяться на територіях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та землях водного господарства. 

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Розташування об’єктів, передбачених детальним планом території не призводить до транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи відсутні. Якщо ДДП не буде затверджено, це призведе до наступних наслідків:

  • невідповідність вимогам ДБН В.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій” в частині забезпечення місцями для зберігання транспорту мешканців житлових будинків №48, №50 та №52 по вул. Торська у м.Слов’янську; 
  • неможливість визначення прибудинкових територій для вищезазначених житлових будинків; 
  • перешкоди для здійснення благоустрою території багатоповерхової забудови по вул. Торська, 48,50,52 у м.Слов’янську.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

  • метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів у галузі містобудування; 
  • проведення громадського обговорення відповідно до ст.12 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку; 
  • здійснення містобудівного моніторингу відповідно до ст.23 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування передбачається: 

  • цільове використання земельної ділянки; 
  • організація своєчасного збору та вивезення ТПВ; 
  • виконання вертикального планування території з урахуванням цільового призначення земельних ділянок та особливостей існуючого ландшафту; 
  • режими забудови території визначати з урахуванням екологічної ємності території.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку, який передбачено проводити відповідно до ст.11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” може бути зменшений на підставі відсутності значного впливу ДДП на довкілля та здоров’я людей.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подаються до Слов’янської міської ради, поштова адреса: 84122, Донецька область, м.Слов’янськ, пл. Соборна, 2, каб.60 та на електронну адресу mailto:slavgorarch@i.ua у термін з 09.01.2020 по 24.01.2020. Контактна особа: начальник управління містобудування та архітектури Слов’янської міської ради, головний архітектор 
м. Слов’янська Руденко Сергій Іванович.


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua