Офіційний сайт Слов’янської міської ради

Версія для друку

Об’яви

Оголошується конкурс [28 вересня 2017  16:38]

Відділ освіти Слов’янської міської ради оголошує конкурс з визначення генеральної будівельної організації (підрядної організації) для делегування функцій замовника по об’єкту відділу освіти:

 • Реконструкція ДНЗ № 33 по вул. Вокзальній, буд. 18 (вул. Свердлова, буд. 18), м. Слов’янська, Донецької області.

Для участі в конкурсі Організація надає Конкурсної комісії такі документи:

 • заяву на участь в конкурсі, в якій має бути зазначено повну назву учасника, юридичну та фактичну адресу, телефон, факс, E-mail та іншу довідкову інформацію;
 • копію документів про державну реєстрацію учасника;
 • копію довідки про включення до ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ);
 • копію Статуту або документу, на підставі якого зареєстрована і діє Організація;
 • копії довіреності на повноважених представників Організації з відповідними повноваженнями діяти від імені Організації та підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань за результатами конкурсу;
 • коротку інформацію про діяльність та досвід Організації на ринку будівництва, реконструкції та ремонту (надається в довільній формі);
 • довідку Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетом, подану станом на кінець звітного періоду;
 • копію ліцензії на виконання інжинірингових робіт (в т.ч. технічний нагляд за будівництвом), до закінчення терміну дії якої залишилось не менш одного року (для об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків (відповідальності));
 • документ довільної форми, що містить зобов’язання Організації щодо виконання нею умов конкурсу, завірений повноваженими особами Організації, який подається в окремому непрозорому пакеті, скріпленому печаткою Організації, із назвою об’єкту та написом „ Конкурсна пропозиція”.

До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

 • визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • ліквідуються;
 • подали разом із заявкою на участь у конкурсі неправдиву інформацію;
 • не відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення генеральної будівельної організації (підрядної організації) для делегування функцій замовника та діяльності комісії з питань проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 10 днів після розміщення інформації на web-сайті Слов’янської міської ради про його проведення. Термін подання заяв на ім’я голови комісії до 09.10.2017 року.

За детальнішою інформацією звертатися за телефоном (06262) 35491.

Документи надати до відділу освіти Слов’янської міської ради за адресою: м. Слов’янськ, пл.Соборна, 2, 5-й поверх, каб.51


© 2005 - 2018 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua