Офіційний сайт Слов’янської міської ради

Версія для друку

О выполнении основных показателей Программы экономического и социального развития г.Славянска за 9 месяцев 2013 года

Слов'янським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за 9 місяців 2013 року проведена відповідна організаційна робота по забезпеченню виконання запланованих заходів щодо реалізації статутних завдань Фонду, основних показників Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська за 9 місяців 2013 року.

Станом на 01.10.2013 року в відділенні зареєстровано 5247 страхувальників, в тому числі 2951 юридична особа, 2268 фізичних осіб, які використовують найману працю та добровільні платники 28 осіб, в тому числі по м. Слов'янську зареєстровано 4486 страхувальників (2420 юридичних осіб, 2042 фізичних осіб, які використовують найману працю) та добровільно застраховані особи - 24 . За 9 місяців 2013року кількість страхувальників в цілому по відділенню збільшилась на 112 одиниць, в тому числі по м Слов'янську на 77 одиниць.

Відділом по роботі з роботодавцями за 9 місяців 2013 року проведено 387 перевірок страхувальників ( 157 юридичних осіб, 230 фізичних осіб, які використовують найману працю ), в тому числі по м. Слов'янську 342 перевірки ( 128 юридичних осіб, 214 фізичних осіб, які використовують найману працю.) В результаті перевірок донараховано 13410,40 грн. страхових внесків та 6384,38 грн. пені, в тому числі по м. Слов'янську донараховано 11945,51 грн. страхових внесків та 6340,51 грн. пені.

За участю, та в разі потреби за ініціативою відділення Фонду підприємства – неплатники страхових внесків розглядались на засіданнях комісії міськвиконкому з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного Фонду та запобігання неплатоспроможності. За 9 місяців 2013 року на 36 засіданнях комісії Слов'янського міськвиконкому заслухано 142 звітів керівників 89 підприємств, установ та організацій м. Слов'янська.

Продовжувалась робота по притягненню до адміністративної відповідальності посадових осіб, підприємців за допущені порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань згідно ст.165 4 КпАП України з урахуванням відповідно внесених в законодавство змін.

За 9 місяців 2013 року в цілому по відділенню за несвоєчасне повідомлення відділення Фонду про нещасний випадок на виробництві, не здачу та несвоєчасну здачу звітів до адміністративної відповідальності притягнуто 52 осіб, загальна сума накладених штрафів становить 7123грн. По м.Слов’янську притягнуто до адміністративної відповідальності 39 осіб, сума штрафів, накладених на посадових осіб підприємств м. Слов'янська, становить 5763 грн. Станом на 01.10.2013 р. сума сплачених штрафів в цілому по відділенню становить 7123 грн. в тому числі по місту Слов’янську 5763 грн.

Проведена організаційна робота по забезпеченню виконання плану надходження страхових внесків до Фонду дає позитивні результати.

За 9 місяців 2013 року від страхувальників м. Слов'янська, м. Святогірська, м. Миколаївки на розрахунковий рахунок Фонду надійшло 11837,4 тис. грн. страхових коштів, що становить 87,0 % до завдання , передбаченого Програмою економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2013 рік, та 132,0% до фактичного виконання плану по страховим коштам за 9 місяців 2012 року. 

Стабільне виконання плану надходження страхових коштів дало змогу своєчасно і в повному обсязі забезпечити страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей, які мають на це право. За 9місяців 2013 р. вони склали по м. Слов'янську 4072,0 тис. грн., що становить 92,1% до завдання, передбаченого Програмою економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2013 рік, та 175,2% до фактичних страхових виплат за 9 місяців 2012 р.

Основні показники до розділу “Охорона праці”
Програми економічного і соціального розвитку
м. Слов’янська за 9 місяців 2013 року
 

Показники
Одиниця
виміру
Факт виконання за 9 місяців  2012 р.
2013 рік
Програма
    Виконання
у % до 9 місяців   2012 року.
Факт виконання за 9 місяців 2013 р.
До прогр.
2013р.%
 
Надходження коштів до Фонду
тис. грн.
8966,4
13605,0
11837,4
87,0
132,0
Видатки
тис. грн.
3206,9
6098,8
5617,7
 92,1
175,2

Сектором відшкодування шкоди потерпілим на виробництві станом на 01.03.2013 року проведено перерахунок страхових виплат на коефіцієнт 1,149, який склався внаслідок зростання середньої заробітної плати за попередній рік в галузях національної економіки України.

За 9 місяців 2013 року по м. Слов'янську інвалідам праці видано 22 санаторно–курортні путівки для лікування за кошти Фонду на суму 218484 грн. 

Згідно щоквартальних планів роботи працівниками відділення, сумісно з роботодавцями, працівниками управлінь праці і соціального захисту населення, територіального управління Держгірпромнагляду постійно проводились заходи по профілактиці виробничого травматизму на підприємствах-страхувальниках, направлені на створення безпечних умов праці та зниження рівня виробничого травматизму. Страховий експерт з охорони праці відділення приймала участь в розслідуванні всіх, без винятку, нещасних випадків на виробництві, проводила планові і позапланові перевірки стану профілактичної роботи з питань охорони праці.

За період 9 міс. 2013 року проведено 55 перевірок стану профілактичної роботи на підприємствах м. Слов'янська, надано 55 подань. З них: 9 перевірок сумісно з УПіСЗН; 2 перевірки під час участі у проведенні комплексних перевірок Держгірпромнаглядом. Під час проведення розслідувань та перевірок надавалась методична і практична допомога в розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації.

За цей же час страховим експертом з охорони праці відділення надано 54 консультації роботодавцям, власникам підприємств та підприємцям, спеціалістам з охорони праці по профілактиці нещасних випадків на виробництві, організації системи управління охороною праці на підприємстві та дії у випадку травмування працівників на виробництві.

Працівники відділення постійно приймають участь в засіданнях міської Ради з питань безпечної життєдіяльності населення. За період 9 місяців 2013 року за участю працівників відділення відбулося 1 засідання Ради з питань БЖДН. Приймаючи участь в засіданнях Ради, працівники відділення беруть активну участь в обговоренні питань порядку денного, виступають з інформаціями та вносять пропозиції щодо проекту рішення.

Робота відділення по профілактиці виробничого травматизму впродовж 9 місяців 2013 року висвітлювалась через засоби масової інформації, на сайті Слов'янської міськради в Інтернеті. За цей період в місцевих газетах опубліковано 6 публікацій по матеріалам, наданим працівниками відділення щодо профілактики виробничого травматизму, пропаганди здорових та безпечних умов праці. Щомісячно велася підготовка матеріалів для розмиіщення на сайті міськвиконкома про нещасні випадки на виробництві.

За період 9 місяців 2013 року страховим експертом з охорони праці прочитано 11 лекцій під час проведенні навчання спеціалістів з охорони праці та керівників підприємств, які проходили навчання, прийнято участь у засіданні 11 комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

За 9 місяців 2013 року на підприємствах міста Слов’янська зареєстровано 15 страхових нещасних випадків і 1 профзахворювання. За аналогічний період 2012 року на підприємствах міста Слов’янська відбулося 11 страхових нещасних випадків і 1 профзахворювання.

А.Г.Коротенко,
начальник відділення


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua