Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Оформлення документів
Зайнятість
Почесні громадяни
                                         
 Итоги за 2013 год

Інформація
про проведену роботу відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у м. Слов’янську про стан виконання основних показників та заходів по розділу “Охорона праці” Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська
за 2013 рік
 

Слов'янським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за 2013 рік проведена відповідна організаційна робота по забезпеченню виконання запланованих заходів щодо реалізації статутних завдань Фонду, основних показників Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська за 2013 рік. 

Станом на 01.01.2014 року в відділенні зареєстровано 5233 страхувальників, в тому числі 2936 юридичних осіб, 2267 фізичних осіб, які використовують найману працю та добровільні платники 30 осіб, в тому числі по м. Слов'янську зареєстровано 4472 страхувальників (2406 юридичних осіб, 2042 фізичних осіб, які використовують найману працю) та добровільно застраховані особи - 24 . За 2013рік кількість страхувальників в цілому по відділенню збільшилась на 98 одиниць, в тому числі по м Слов'янську на 63 одиниці. 

Відділом по роботі з роботодавцями за 2013 рік проведено 503 перевірки страхувальників ( 211 юридичних осіб, 292 фізичних осіб, які використовують найману працю ), в тому числі по м. Слов'янську 441 перевірка ( 169 юридичних осіб, 272 фізичних осіб, які використовують найману працю.) В результаті перевірок донараховано 17855,56 грн. страхових внесків та 8802,95 грн. пені, в тому числі по м. Слов'янську донараховано 16065,25 грн. страхових внесків та 8731,62 грн. пені. 

За участю, та в разі потреби за ініціативою відділення Фонду підприємства – неплатники страхових внесків розглядались на засіданнях комісії міськвиконкому з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного Фонду та запобігання неплатоспроможності. За 2013 рік на 47 засіданнях комісії Слов'янського міськвиконкому заслухано 191 звіт керівників 118 підприємств, установ та організацій м. Слов'янська. 

Продовжувалась робота по притягненню до адміністративної відповідальності посадових осіб, підприємців за допущені порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань згідно ст.165 4 КпАП України з урахуванням відповідно внесених в законодавство змін. 

За 2013 рік в цілому по відділенню за несвоєчасне повідомлення відділення Фонду про нещасний випадок на виробництві, не здачу та несвоєчасну здачу звітів до адміністративної відповідальності притягнуто 53 особи, загальна сума накладених штрафів становить 7259грн. По м.Слов’янську притягнуто до адміністративної відповідальності 42 особи, сума штрафів, накладених на посадових осіб підприємств м. Слов'янська, становить 5763 грн. Станом на 01.01.2014 р. сума сплачених штрафів в цілому по відділенню становить 7259 грн. в тому числі по місту Слов’янську 5763 грн. 

Проведена організаційна робота по забезпеченню виконання плану надходження страхових внесків до Фонду дає позитивні результати. 

За 2013 рік від страхувальників м. Слов'янська, м. Святогірська, м. Миколаївки на розрахунковий рахунок Фонду надійшло - *тис. грн. страхових коштів, що становить -* % до завдання , передбаченого Програмою економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2013 рік, та -*% до фактичного виконання плану по страховим коштам за 2012 рік. 

Стабільне виконання плану надходження страхових коштів дало змогу своєчасно і в повному обсязі забезпечити страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей, які мають на це право. За 2013 р. вони склали по м. Слов'янську 8147,5 тис. грн., що становить 133,6% до завдання, передбаченого Програмою економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2013 рік, та 133,4% до фактичних страхових виплат за 2012 р.

Основні показники до розділу “Охорона праці”
Програми економічного і соціального розвитку
м. Слов’янська за 2013 рік
 

Показники
Одиниця виміру
Факт виконання за 2012 рік
2013 рік Програма.
Виконання
у % до    2012 року.
Факт виконання за 2013 рік.
До прогр.
2013р.%
 
Надходження коштів до Фонду
тис. грн.
12148,6
13605,0
-*
-*
-
Видатки
тис. грн.
6108,3
6098,8
8147,5
133,6
133,4

* Відсутність даних з ОДПІ за 4 квартал 2013р.

Сектором відшкодування шкоди потерпілим на виробництві станом на 01.03.2013 року проведено перерахунок страхових виплат на коефіцієнт 1,149, який склався внаслідок зростання середньої заробітної плати за попередній рік в галузях національної економіки України. 

В 4 кварталі 2013року видано два автомобіля інвалідам 1 групи з трудового каліцтва марки М1 T ЗАЗ TF698K. 

За 2013 рік по м. Слов'янську інвалідам праці видано 25 санаторно–курортні путівки для лікування за кошти Фонду на суму 241784 грн. 

Згідно щоквартальних планів роботи працівниками відділення, сумісно з роботодавцями, працівниками управлінь праці і соціального захисту населення, територіального управління Держгірпромнагляду постійно проводились заходи по профілактиці виробничого травматизму на підприємствах-страхувальниках, направлені на створення безпечних умов праці та зниження рівня виробничого травматизму. Страховий експерт з охорони праці відділення приймала участь в розслідуванні всіх, без винятку, нещасних випадків на виробництві, проводила планові і позапланові перевірки стану профілактичної роботи з питань охорони праці. 

За період 2013 року проведено 61 перевірка стану профілактичної роботи на підприємствах міста Слов'янська, надано 61 подання. З них: 9 перевірок сумісно з УПіСЗН; 2 перевірки під час участі у проведенні комплексних перевірок Держгірпромнаглядом. Під час проведення розслідувань та перевірок надавалась методична і практична допомога в розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації. 

За цей же час страховим експертом з охорони праці відділення надано 66 консультації роботодавцям, власникам підприємств та підприємцям, спеціалістам з охорони праці по профілактиці нещасних випадків на виробництві, організації системи управління охороною праці на підприємстві та дії у випадку травмування працівників на виробництві. Прийнято участь у опрацюванні та впровадженні систем управління охороною праці на 7 підприємствах міста. Проведено 2 семінари, 5 круглих столів з працівниками підприємств з питань охорони праці. Прийнято участь у роботі 8 комісій з питань охорони праці підприємств. 

Працівники відділення постійно приймають участь в засіданнях міської Ради з питань безпечної життєдіяльності населення. За період 2013 року за участю працівників відділення відбулося 2 засідання Ради з питань БЖДН. Приймаючи участь в засіданнях Ради, працівники відділення беруть активну участь в обговоренні питань порядку денного, виступають з інформаціями та вносять пропозиції щодо проекту рішення. 

Робота відділення по профілактиці виробничого травматизму впродовж 2013 року висвітлювалась через засоби масової інформації, на сайті Слов'янської міськради в Інтернеті. За цей період в місцевих газетах опубліковано 13 публікацій, створено 1 радіопередачу, 1 телепередачу по матеріалах, наданим працівниками відділення щодо профілактики виробничого травматизму, пропаганди здорових та безпечних умов праці. Щомісячно велася підготовка матеріалів для розмиіщення на сайті міськвиконкома про нещасні випадки на виробництві. Розповсюджено 133 екз. спеціальної літератури. Всього на заходи по профілактики виробничого травматизму витрачено 17.5 тис. грн. За рахунок коштів Фонду проведено навчання 27 спеціалістів з охорони праці. 

За період 2013 року страховим експертом з охорони праці прочитано 17 лекцій під час проведенні навчання спеціалістів з охорони праці та керівників підприємств, які проходили навчання, прийнято участь у засіданні 15 комісій з перевірки знань з питань охорони праці. 

За 2013 року на підприємствах міста Слов’янська зареєстровано 22 страхових нещасних випадків і 1 профзахворювання. За аналогічний період 2012 року на підприємствах міста Слов’янську відбулося 20 страхових нещасних випадків і 3 профзахворювання.

А.Г.Коротенко,
начальник відділення


1355Версія для друкуНадіслати

Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально
Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика