Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Інформація від Управління житлово-комунального господарства [09 січня 2020  16:37]

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
проєкту Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ на 2020-2023 роки

 

1. Замовник:
Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.

2. Вид і основні цілі ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, його зв’язок з іншими ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проєкт програми розроблено управлінням житло-комунального господарства Слов’янської міської ради сумісно з комунальним підприємством Слов’янської міської ради «Словміськводоканал».

Мета проєкту Програми полягає у реформуванні та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу на навколишнє природне середовище.

Виконання програми сприятиме:

 • підвищенню рівня якості послуг, що надаються споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення; 
 • зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів; 
 • стабілізація економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 
 • перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу); 
 • підвищення технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання; 
 • освоєння капіталовкладень; 
 • запровадження підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства новітніх досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення природних і стічних вод; 
 • зменшення невиробничих втрат питної води до 45 відсотків, витрат електричної енергії у сфері водопостачання і водовідведення.

3. Те, якою мірою ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності, розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Реалізація заходів Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ на 2020-2023 роки не буде мати будь-яких негативних наслідків на довкілля, наслідків для безпечної життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, тому не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки 

а) для довкілля

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (грунти, поверхневі водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення. Значного впливу на навколишнє середовище не очікується.

б) для територій з природоохоронним статусом

місто Слов’янськ – курорт державного значення,на природних територіях якого розташований Регіональний ландшафтний парк «Слов’янський курорт». 

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цієї території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 • реалізація Програми та плану заходів не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, зокрема якщо ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДДП не буде ухвалено

Альтернатива відсутня. 

Якщо документ - Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ на 2020-2023 роки не буде затверджено, це приведе до:

 • зниження рівня якості послуг, що надаються споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення; 
 • збільшення витрат матеріальних та енергетичних ресурсів; 
 • дестабілізації економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 
 • неможливість переходу на власні джерела водопостачання для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості; 
 • зниження технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання; 
 • відсутності капіталовкладень; 
 • неможливості зменшення невиробничих втрат питної води, витрат електричної енергії у сфері водопостачання і водовідведення.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Будуть проведені громадські обговорення щодо проєкту Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ на 2020-2023 роки.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві нових об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні технології та матеріали. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; 

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; 

е) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. 

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.
Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ на 2020-2023 роки, подаються до управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.

Відповідальна особа: начальник управління житлово-комунального господарства Башкаєв Володимир Геннадійович (контактні данні: sl-ugkh@ukr.net , тел.. (06262) 2-01-78)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 24.01.2020 року.

Додаткові матеріали:

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ на 2020-2023 роки


260Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
АктуальноРозсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика